SSL-sertifikaattien käyttö

Kuinka sivusto suojataan? Millä tavoin SSL-varmenne toimii selaimen ja tiedostopalvelimen yhteydessä? Kun haluat mennä haluamallesi sivustolle ja kirjoitat sen osoitteen verkkoselaimeesi, servu lähettää SSL-yhteyden muodostamiseksi tiedon niistä suojauksista, joita se osaa tarjota ja selaimesi valitsee sellaisen, johon se itse pystyy. Selain noutaa serverin sertifikaatin ja varmistaa sen voimassaoloajan, sen seikan, että selain luottaa varmenteen myöntäjään ja lopuksi vielä sen, että tätä sertifikaattia käyttää juuri se palvelin, jolle se on annettu. Jos jokin näistä seikoista ei päde, selain näyttää varoituksen. Nykyiset selaimet antavat selkeän infon ja jatkaminen edellyttää käyttäjän aktiivisen hyväksymisen. Tämä varoitus tulee näkyviin silloin kun varmenne on itseallekirjoitettu. Juuri tämän syyn takia virallinen sertifikaatti on niin tärkeä osa turvallisuutta verkossa ylipäätään.Tästä muodostetaan suojattu yhteys serverin ja selaimen välille yhteyden muoto ilmenee selaimen verkko-osoitekentässä protokollassa, joka on https, jossa tuo viimeinen kirjain s ilmaisee suojauksen olemassaolon.

SSL sertifikaatti kokemuksia

Onko sslhyvä tapa suojata sivusto? Termi ssl tulee sanoista Secure Sockets Layer ja SSL on salausprotokolla, joka suojaa selaimen ja servun liikenteen. SSL-sertifikaatit ovat tärkeässä osassa sillä niiden avulla käyttäjien luottokorttitiedot, käyttäjätunnukset, salasanat ja vaikkapa sähköpostit kyetään pitämään turvassa hakkereilta. Jos suunnittelet verkkokauppaa sivustollesi, tarvitset SSL-varmenteen toimintasi turvaksi. Sama pätee mikäli tallennat asiakkaittesi tietoja johonkin rekisteriin tai mikäli sivuillasi on jokin kirjautumislomake (vaikkapa oma ylläpitosivusi kirjautuminen).

SSL-varmenteiden käyttö. Tutkimustiedon valossa on myös ymmärretty, että EV sertifikaatti jopa lisää verkkokauppojen myyntiä ja kannattavuutta. Joka tasoinen sertifikaatti on merkki siitä, että sivustolla asioiminen on turvallista ja koska tänä päivänä SSL-varmenne on edullinen, joten millään yrityksellä ei ole edes rahallista syytä olla ilman SSL-yhteyttä sen asiakkaille, henkilökunnalle ja tavarantoimittajille.

HTTPS Everywhere

SSL-varmenteiden käyttö. Tutkimustiedon valossa on myös ymmärretty, että EV-tasoinen varmenne itse asiassa lisää verkkokauppojen kannattavuutta. Joka tasoinen sertifikaatti on merkki siitä, että sivustolla asioiminen on turvallista ja koska tänä päivänä SSL-varmenne on edullinen, joten millään yrityksellä ei ole edes rahallista syytä olla tarjoamatta suojattua SSLää sen asiakkaille, henkilökunnalle ja tavarantoimittajille.


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki